CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Giới thiệu khóa học

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt nhiệm vụ trọng tâm là chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử, tạo cơ sở tiến tới xây dựng Chính phủ số, trong đó tập trung phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt; tạo lập dữ liệu mở nhằm tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình. Đây cũng là bước đi tất yếu để hiện đại hóa nền hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và xã hội.

Để có cái nhìn tổng quan về nhiệm vụ này, Bộ Nội vụ trân trọng giới thiệu đến các học viên chuyên đề: “Chính phủ điện tử và Chuyển đổi số quốc gia” do ông Nguyễn Phú Tiến – Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và truyền thông trình bày. Chuyên đề có 02 phần chính:

- Phần 1: Giới thiệu về Chính phủ điện tử

- Phần 2: Giới thiệu về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Trân trọng giới thiệu đến quý vị học viên./.